Новини

ТЕХНАД извършва първоначални и периодични прегледи на газови уреди и газови бутилкови инсталации. 19.08.2013 ТЕХНАД най-малко веднъж на 12 месеца извършва външен оглед и функционални проверки на газопроводите, газовите съоръжения - газови ...Прочети повече
Стартира приемът на документи по проект „Аз мога повече” 08.10.2012 От  15 октомври 2012 г., във всички бюра по труда в страната стартира приемът на документи по проект „Аз мога ...Прочети повече
Важно за желаещите да се обучават - "Аз мога повече" /обучението с ваучери/ стартира отново. 19.09.2012 ЦПО към „Технически надзор и сертификация” ООД е одобрен от Агенцията по заетостта доставчик на обучение и по продължението на ...Прочети повече
Архив на новините

ТЕХНАД отново едни гърди пред конкуренцията.

04.11.2010

ТЕХНАД актуализира сайта си веднага след промените в НАРЕДБАТА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ и в НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ И ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА.

 

Внимателния анализ на конкуренцията показа, че нито един от тях не е коригирал сайта си.Нищо, че са минали почти 20 /двадесет/ дни.

 

Ние няма да си позволяваме да коментираме действията на конкуренцията - ще оставим това на клиентите.