Новини

ТЕХНАД извършва първоначални и периодични прегледи на газови уреди и газови бутилкови инсталации. 19.08.2013 ТЕХНАД най-малко веднъж на 12 месеца извършва външен оглед и функционални проверки на газопроводите, газовите съоръжения - газови ...Прочети повече
Стартира приемът на документи по проект „Аз мога повече” 08.10.2012 От  15 октомври 2012 г., във всички бюра по труда в страната стартира приемът на документи по проект „Аз мога ...Прочети повече
Важно за желаещите да се обучават - "Аз мога повече" /обучението с ваучери/ стартира отново. 19.09.2012 ЦПО към „Технически надзор и сертификация” ООД е одобрен от Агенцията по заетостта доставчик на обучение и по продължението на ...Прочети повече
Архив на новините

ТЕХНАД е одобрен доставчик за обучения с ваучери по ключови компетентности.

14.09.2011

ТЕХНАД е включен в регистъра за одобрени доставчици за обучения с ваучери по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 на Агенция по заетостта.

 

Какво да направите за да ползвате възможностите за обучения с ваучери?

 

Лесно е...

 

1.Изберете желаното обучение от списъка на курсове, организирани от ЦПО към ТЕХНАД.

Ключова компетентност – "Дигитална компетентност"

Работа със специализиран софтуер "Прези". Електронна изработка на съвременни презентации на търговски идеи за успешни продажби - 45 уч.ч.

Ключова компетентност – "Умения за учене"

Работа в екип и комуникативни умения. Техники на управление на времето. Работа в условия на стрес и техники за справяне с него. - 30 уч.ч.

2.Попълнете Заявление и декларация по образец в заявлението на празно поле допишете и своя е-мейл адрес и мобилен телефон;

3.Направете копие на личната си карта;

4.Направете копие на своята диплома от последното си завършено образование;


5.Ако кандидатствате в „Бюро по труда”, обслужващо територията на местоживеене/или месторабота/, но НЯМАТЕ ПОСТОЯННА адресна регистрация в района на това „Бюро по труда”, трябва да се регистрирате с временна адресна регистрация и да приложите копие на своята временна адресна регистрация. (Временната адресна регистрация се прави само лично в общината)

6.Подайте заявление в „Бюро по труда”. След около 2 седмици Вашите ваучери ще са готови.

7.Препоръчайте тази възможността на приятели - обучението в компания на приятели винаги дава по-добри резултати;

8.Получете своя ваучер от „Бюро по труда”.

9.Свържете се с нас на стационарен 042/978249, мобилен 0888 660360 или mail  office@tehnad.com за да регистрирайте своя ваучер и желаното обучение и изберете начална дата на избрания от Вас курс.