Новини

ТЕХНАД извършва първоначални и периодични прегледи на газови уреди и газови бутилкови инсталации. 19.08.2013 ТЕХНАД най-малко веднъж на 12 месеца извършва външен оглед и функционални проверки на газопроводите, газовите съоръжения - газови ...Прочети повече
Стартира приемът на документи по проект „Аз мога повече” 08.10.2012 От  15 октомври 2012 г., във всички бюра по труда в страната стартира приемът на документи по проект „Аз мога ...Прочети повече
Важно за желаещите да се обучават - "Аз мога повече" /обучението с ваучери/ стартира отново. 19.09.2012 ЦПО към „Технически надзор и сертификация” ООД е одобрен от Агенцията по заетостта доставчик на обучение и по продължението на ...Прочети повече
Архив на новините

ТЕХНАД календар на обученията

25.08.2011

Уважаеми ръководители на фирми и организации,

Уважаеми отговорници по здраве и безопасност,

за да бъде в помощ на Вашата работа и за да спестите време и средства, ЦПО към ТЕХНАД ООД провежда следните периодични обучения:

1.Съгласно закона за Камарата на строителите и ЗЗБУТ за:
•„Длъжностно лице по здраве и безопасност”;
•„Координатор по здраве и безопасност”,
2.Инструктажи за кранисти и прикачвачи, съгласно Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и  НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите за осигуряване на ЗБУТ.
3.Обучения за квлалификационна група (І – V) по Електробезопасност.


Моля изтеглете календара за обучения на ТЕХНАД от тук