Автомобилни газови уредби / АГУ

Автомобилни газови уредби

На основание на §1е от преходните и заключителни разпоредби в постановление №338/09.12.2011 на Министерския съвет на Република България обнародвано в Държавен вестник №99/16.12.2011 г. от 1 януари 2012 г. действието на издадените досега лицензии за технически надзор, в обхвата на които са включени автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ или инсталации и уредби, монтирани на превозни средства, използващи втечнен въглеводороден или природен газ като гориво,се прекратява по отношение на изброените съоръжения.

 

ТЕХНАД прекратява извършването на технически надзор на  автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ или инсталации и уредби, монтирани на превозни средства, използващи втечнен въглеводороден или природен газ като гориво .

 

Новости в нормативната база за технически надзор на АГУ/автомобилни газови уредби/.

 

Можете да изтеглите Държавен вестник №99/16.12.2011 от тук.